Strategia obróbki z wysokimi posuwami – Audi dodaje gazu z WORKNC.

WORKNC skraca czas obróbki podczas wstępnego wykańczania nawet o 30 procent dla giganta w produkcji samochodów, Audi. Nowa strategia obróbki z wysokimi posuwami zwiększa prędkość i wydłuża żywotność narzędzi.

Opracowana nowa strategia obróbki z wysokimi posuwami w WORKNC przez specjalistów z Audi Toolmaking pozwoliła skrócić czas obróbki o 30 procent dodatkowo żywotność narzędzi wzrosła trzykrotnie.

„WORKNC jest niezwykle łatwy w programowaniu i obsłudze, co jest szczególnie ważne w obróbce pojedynczych części. Dzięki niemu możemy wykonać nawet bardzo skomplikowane części w szybki i intuicyjny sposób.”

Markus Brunner, Zarządzanie Technologią Maszyn.

audi worknc

Audi Toolmaking wybiera WORKNC

Dział narzędziowy w Audi AG odpowiada za tłocznie komponentów takich jak drzwi pojazdów, maski silników i panele boczne. Odpowiada także za instalacje do budowy podwozi. W związku z międzynarodową konkurencją, zmuszającą do korzystania z zewnętrznych usługodawców, odpowiedzialni za to ludzie nieustannie poszukują innowacji, które poprawiają procesy i wyniki.

Jedną z osób, która na co dzień zajmuje się innowacjami, jest Markus Brunner. Jest to członek zespołu zarządzania technologią maszyn w KCU w Ingolstadt. Jednym z jego zadań jest optymalizacja obróbki w zakresie technologii CAD i CAM.

„Obróbka pojedynczych części jest jednym z wyzwań, z którymi się tu mierzymy, i rodzi specjalne wymagania” – wyjaśnia.” Przede wszystkim częste zmiany produktów wymagają dużej elastyczności w obróbce. Bardzo ważne jest tu również efektywne programowanie CAM.

Markus Brunner zajmuje się przede wszystkim zwiększaniem jakości i czasu obróbki. Sięga on po nowoczesne, technologie obróbki, obniżając jednocześnie koszty. WORKNC CAM to system, z którego Audi Toolmaking korzysta już od wielu lat. „Stale używamy WORKNC, programujemy obróbkę od 3 do 5-osi. Coraz częściej także korzystamy z strategii obróbki 2.5D” – wyjaśnia Markus Brunner.

WORKNC jest niezwykle łatwy w programowaniu i obsłudze, co jest szczególnie ważne w obróbce pojedynczych części. Dzięki niemu możemy wykonać programowanie nawet bardzo skomplikowanych elementów w sposób szybki i intuicyjny. WORKNC oferuje również wiele sposobów standaryzacji i automatyzacji zadań obróbkowych oraz programowania, pomimo produkcji pojedynczych części. Strategie oferowane w WORKNC są wszechstronne i wydajne, ponieważ umożliwiają programowanie i obróbkę każdego elementu w sposób zoptymalizowany.

obróbka na maysznie cnc

Strategia obróbki z wysokimi posuwami

Oprogramowanie WORKNC stale jest udoskonalane tak, aby w przyszłości prace frezarskie były jeszcze bardziej wydajne. Na przykład zawiera strategię obróbki z wysokimi posuwami, zaproponowaną przez producentów narzędzi w Audi i stworzona w ścisłej i partnerskiej współpracy.

Podczas gdy obróbka z dużymi prędkościami (HSC) polega przede wszystkim na tworzeniu wysokiej jakości powierzchni, obróbka z dużymi posuwami (HFC) zapewnia krótkie czasy obróbki podczas obróbki zgrubnej i wstępnej. Różni dostawcy opracowali w tym celu specjalne narzędzia z krawędziami skrawającymi, które mają znacznie większą linię kontaktu z obrabianym przedmiotem niż konwencjonalne okrągłe płytki.

Dzięki temu promieniowe obciążenie siłami skrawania frezu i wrzeciona maszyny zostaje zredukowane na tyle, że możliwa jest znacznie większa prędkość posuwu, a dzięki temu zwiększa się wydajność usuwanego materiału. Jest to szczególnie korzystne dla skrócenia czasu obróbki i obniżenia kosztów produkcji w pracach zgrubnych i wstępnych przy intensywnym skrawaniu.

Moduły WORKNC:


Przed WORKNC, występowało wiele problemów podczas programowania obróbki. Do tej pory systemy CAM nie były w stanie wygenerować odpowiednich ścieżek obróbkowych. Prowadziło to do pozostawiania nieokreślonego naddatku na powierzchni elementu. To z kolei rodziło problemy w dalszym procesie wykańczania.

Nowa strategia obróbki z wysokimi prędkościami posuwu uwzględnia teraz odchylenia w geometrii narzędzi frezarskich. WORKNC zapobiega w ten sposób powstawaniu nieokreślonych naddatków na obrabianym przedmiocie. Markus Brunner jest zachwycony rezultatem. „Ta nowa strategia umożliwia nam stosowanie narzędzi o dowolnym kształcie, nawet takich, które odbiegają od regularnej geometrii, jak kula czy torus. Dzięki temu możemy nawet stosować narzędzia frezujące, zaprojektowane specjalnie dla określonego przypadku zastosowania.”

analiza modelu cad

Produktywna Współpraca

Entuzjazm Brunnera nie bierze się znikąd. W końcu on i jego koledzy byli siłą napędową nowego rozwoju. Oni również udostępnili moce produkcyjne maszyny do celów testowych. Wcześniej obróbka wstępna zewnętrznego panelu drzwi trwała trzy godziny i 15 minut, a płytki skrawające trzeba było wymieniać trzykrotnie. Obróbka z zastosowaniem nowej strategii trwała tylko godzinę i 42 minuty – bez konieczności wymiany jakichkolwiek płytek. Użyto frezarki 1DP1E firmy Ingersoll Cutting Tools (typ WSP PEMT0502ZCTR-HR, jakość WSP IN2505; długość występu 65 mm).

„Dzięki zastosowaniu strategii obróbki z wysokimi posuwami WORKNC i pasujących do niej narzędzi, skróciliśmy czas obróbki w pracach wstępnych nawet o 30 procent” – mówi Markus Brunner. Obciążenie jest mniejsze niż w przypadku frezów z płytkami okrągłymi, co przyczynia się do większej trwałości narzędzia. Ponieważ główne siły skrawania powstają w kierunku Z (tj. w kierunku wrzeciona), drgania są zredukowane i narzędzie generalnie pracuje ciszej, co ma pozytywny wpływ na proces skrawania.

Dla zespołu Audi nowa strategia obróbki z wysokimi posuwami jest przykładem produktywnej, partnerskiej współpracy z twórcami WORKNC. Ich zadowolenie rozciągnęło się jednak na bardzo wiele innych aspektów. Jest on również pod wrażeniem krótkich czasów obliczeń, dzięki technologii 64-bitowej i wielowątkowej. Według Brunnera niego jest bardzo ważne, zwłaszcza przy programowaniu dużych części.

„Bardzo cenimy również elastyczność całego systemu. Na przykład postprocesory WORKNC nie są kodowane i mogą być w każdej chwili dostosowane przez użytkownika. Dzięki temu w ciągu ostatnich latach udało nam się znacznie zwiększyć poziom automatyzacji w naszej produkcji jednostkowej.” Ponadto, pozwala to na szybkie dostosowanie danych wyjściowych CAM do coraz bardziej złożonej technologii maszyn, tak aby w pełni wykorzystać potencjał maszyn CNC.

produkcja audi
hala produkcyjna audi

O firmie

Nazwa: Audi

Specjalizacja: Wytwórca samochodów

Strona: http://www.audi.com/

Podsumowując: WORKNC skraca czas obróbki podczas wstępnego wykańczania nawet o 30 procent dla giganta w produkcji samochodów, Audi. Nowa strategia obróbki z wysokimi posuwami zwiększa prędkość i wydłuża żywotność narzędzi.