5-osiowa ścieżka narzędzia

WORKNC Auto5 to wyjątkowa i rewolucyjna innowacja w dziedzinie obróbki 5-osiowej. Użytkownicy mogą automatycznie generować ścieżki narzędzia 5-siowe na podstawie istniejących ścieżek narzędzi 3-osiowych, biorąc pod uwagę specyficzną kinematykę wybranego centrum frezarskiego 5 osiowego.

5-osiowa ścieżka narzędzia
bezkolizyjne ścieżki narzędzia

Kluczowe korzyści

  • Efektywne generowanie ścieżki narzędzia,
  • Auto5: Automatyczna konwersja ścieżek 3-osiowych na 5-osiowe,
  • Pełna symulacja,
  • Specjalistyczne strategie dla szczególnych zastosowań, takich jak np. obróbka łopatek, rur, wirników, cięcia laserowego itp.

WORKNC Auto5 automatycznie generuje bezkolizyjne ścieżki narzędzia 5-osiowe z istniejących ścieżek narzędzia 3-osiowych. Pozwala to na stosowanie krótkich, sztywnych frezów i na wykonanie większej ilość zadań przy jednym ustawieniu, zmniejszając liczbę operacji.

Sprawdź nasze usługi: