Sterowanie robotami

WORKNC integruje moduł Robot podczas symulacji ścieżki narzędzia i edycji umożliwiających sterowanie wszystkimi typami robotów. WORKNC Robot wykorzystuje pełną gamę ścieżek narzędziowych WORKNC do obróbki.

Kluczowe korzyści

 • Zintegrowany moduł,
 • Zarządzanie wszystkimi elementami komórki,
 • Wykrywanie i zarządzanie kolizjami,
 • Wykrywanie osobliwości i zarządzanie nimi,
 • Uzupełniające położenie robota,
 • Dostosowany postprocesor dla wszystkich aplikacji,
 • Wstępne pozycjonowanie robota w pierwszym punkcie,
 • Wstępnie definiowanie orientacji głowicy,
 • Zarządzanie dodatkowymi osiami liniowymi lub obrotowymi,

Symulacja trajektorii w środowisku kompletnej komórki robota gwarantuje bezkolizyjność i uwzględnia specyficzne cechy i ograniczenia robota.

Sterowanie robotami
Prostota obsługi modułu do robotów

Prostota obsługi

Graficzny interfejs użytkownika WORKNC Robot oferuje łatwe, szybkie i precyzyjne programowanie, skutkujące generowaniem złożonych ścieżek narzędziowych dla wszystkich rodzajów materiałów i maszyn. Ten prosty proces programowania umożliwia producentom wykorzystanie pełnego potencjału robotów.

 

Wymagania specjalne

Obecnie, oprócz zastosowań frezarskich, WORKNC oferuje rozwiązania w innych dziedzinach.

Hartowanie narzędzi do tłoczenia sterowane przez WORKNC pozwala na zautomatyzowanie tego procesu, często wykonywanego ręcznie.

WORKNC Robot generuje trajektorie na złożonych formach geometrycznych (siatkach STL lub powierzchniach Nurbs), które można spersonalizować do spawania laserowego lub palnikiem.

 

Symulacja

Złożone ruchy robota wymagają precyzyjnego modelu CAD, w celu wykrycia ewentualnych kolizji pomiędzy różnymi elementami, takimi jak robot, magazyn zmieniacza narzędzi, stół lub inne podpory, osie uzupełniające i bariery bezpieczeństwa.

Optymalizacja trajektorii – Singularność

Trajektoria mogą wywoływać na problemy związane z osobliwościami w nadgarstkach i ramionach robotów. WORKNC Robot może automatycznie wykrywać potencjalne warunki osobliwości w trajektoriach i ostrzegać operatorów, aby mogli podjąć odpowiednie działania.

Symulacja wewnątrz aplikacji pozwala na optymalizację ruchów robota. Moduł oferuje konfiguracje robota lub pozycje uzupełniające, aby zapewnić optymalne trajektorie.

Optymalizacja trajektorii – Singularność
Różne procesy lub konfiguracje komórek

Różne procesy lub konfiguracje komórek

Roboty mocowane na narzędziach

Konfiguracja celi robotów montowanych na narzędziach umożliwia obróbkę lub zastosowanie różnych procesów na bardzo dużych i ciężkich elementach.

 

Proces ten oferuje możliwość zmiany narzędzi lub oprzyrządowania do obróbki na robocie dzięki zastosowaniu magazynka do zmiany narzędzi. Kilka narzędzi może być jednocześnie umieszczonych na głowicy robota.

Roboty montowane na częściach

Tego typu rozwiązanie jest proponowane dla celów produkcji seryjnej na mniejszych elementach ograniczonych możliwościami robota.

 

Proces ten pozwala na sterowanie zautomatyzowanymi komórkami od załadowania półfabrykatów na przenośnik taśmowy do zakończenia obróbki i umieszczenia części z powrotem na przenośniku taśmowym.

Kinematyka

WORKNC Robot może pilotować każdy typ robota od 4 do 7 osi, a także osie uzupełniające, takie jak stoły obrotowe, roboty montowane na szynach, suwnice z 3 osiami liniowymi itp.

 

WORKNC Robot oferuje bibliotekę z 250+ istniejącymi maszynami, z ponad 22 dostarczonych.

 

Rodzaje robotów

WORKNC Robot może być dostosowany do wszystkich marek robotów.

Postprocesor WORKNC Robot, konfigurowany w zależności od zakładów produkcyjnych, tworzy programy pilotujące wszystkie typy robotów z uwzględnieniem wszystkich możliwych parametrów dzięki specjalnemu symulatorowi dedykowanemu dla każdego sterownika:

 • STAUBLI (VAL3, wersja 6 i 7),
 • ABB,
 • FANUC,
 • YASKAWA_Motoman,
 • KUKA,
Kinematyka

Sprawdź nasze usługi: