Podstawowe wierszowanie

Dzięki dostępnej mocy dzisiejszych stacji roboczych, zaawansowane przetwarzanie obróbki wierszowaniem pozwala użytkownikowi obliczyć do 4 ścieżek jednocześnie w każdej strefie roboczej. Oznacza to mniej czasu spędzonego na obliczeniach i więcej czasu na dostosowywanie ścieżek narzędzia. Ta funkcjonalność jest zawarta we wszystkich licencjach CAM z aktualną subskrypcyjną.


Kluczowe korzyści

Zaawansowane wierszowanie

Moduł zaawansowanego wierszowania pozwala na jednoczesną obsługę 16 ścieżek dla każdej strefy roboczej, jedynym wymaganiem jest posiadanie stacji roboczej posiadającej do 24.

Kluczowe korzyści

  • 16 razy szybsze obliczenia na strefę roboczą,
  • Zautomatyzowane zarządzanie obliczeniami.

Sprawdź nasze usługi: