Wymagania dla sektora form i tłoczników

Wszystkie moduły oprogramowania WORKNC zostały pierwotnie opracowane dla przemysłu form, matryc i narzędzi.
Szybka obróbka skomplikowanych kształtów w trudnych materiałach oraz interpretowanie i operowanie dużymi plikami CAD to powszechne wymagania w tym sektorze.

 

WORKNC posiada potężne narzędzia CAD do importu danych, naprawy i analizy powierzchni, tworzenia linii podziału i modyfikowania geometrii gotowej do produkcji. Operacje obróbkowe mogą przybierać różne formy, ale wszystkie są nastawione na prostą obsługę, szybką i wydajną obróbkę, unikanie kolizji i wysoką jakość wykończenia powierzchni. Na przykład, trochoidalne ścieżki obróbkowe umożliwiają obróbkę twardych materiałów przy użyciu wysokowydajnych obrabiarek, przyczyniając się jednocześnie do poprawy wykończenia powierzchni i zwiększenia trwałości narzędzia.

produkcja form
formy tłoczniki

WORKPLAN

Specjalne moduły ułatwiają programowanie maszyn do wycinania drutowego oraz elektrod.

WORKPLAN, rozwiązania ERP do zarządzania produkcją. Dedykowane dla producentów form, matryc i narzędzi. Obejmuje wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, od oferty po dostawę i obsługę posprzedażową. Oprogramowanie monitoruje cały cykl życia produktu, sprawdzając wydajność w stosunku do pierwotnego planu, aby zmaksymalizować rentowność.

Sprawdź nasze usługi: