Wymagające zadania obróbkowe

WORKNC zapewnia firmom wspierającym ten sektor możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania i jednocześnie prostszą obsługę najbardziej złożonych zadań obróbczych.

 

Charakterystyczna dla nich jest 5-osiowa obróbka kompozytów i modeli, obróbka z dużą prędkością twardych materiałów oraz wycinanie głębokich kieszeni i skomplikowanych kształtów. WORKNC posiada dedykowane 5-osiowe funkcje obróbkowe, a także unikalny moduł Auto 5, który automatycznie przekształca 3-osiowe ścieżki na 5-osiowe. Obróbka z dużą prędkością z ruchami trochoidalnymi sprawia, że ​​obróbka twardych materiałów jest prosta, żywotność narzędzia jest przedłużona, a jakość powierzchni jest na najwyższym poziomie.

 

Unikanie kolizji narzędzia i uchwytu narzędziowego umożliwia pewne cięcie najgłębszych wgłębień, a zdolność oprogramowania do dynamicznej aktualizacji modelu półfabrykatu pozwala na używanie bardzo małych narzędzi bez ryzyka ich złamania.

motoryzacja sportowa
przemysł motoryzacyjny

Programowanie w WORKNC

Inżynierowie sportów motorowych są bardzo zdolni i mają wiele wymagań dotyczących czasu i wiedzy. Łatwe, zautomatyzowane programowanie w WORKNC upraszcza ich obciążenie pracą, umożliwiając im optymalizację wykorzystania czasu, co z kolei zapewni utrzymanie standardów jakości i osiągnięcie celów dostaw.

Tworzenie szybkich i dokładnych wycen części specjalistycznych wymaganych przez firmy zajmujące się sportem motorowym oraz kontrola kosztów i postępów ma kluczowe znaczenie dla rentownej działalności. WORKPLAN, rozwiązanie do zarządzania ERP jest nastawione na produkcję na zamówienie i śledzenie procesu produkcyjnego. Informacje historyczne i raportowanie w czasie rzeczywistym oferują menedżerom narzędzia do monitorowania kluczowych czynników biznesowych, wykorzystując rzeczywiste i aktualne informacje, zwiększając wydajność we wszystkich obszarach ich działalności.

Sprawdź nasze usługi: