Asocjatywność pomiędzy systemem CAD a CAD.

asocjatywność pomiędzy cad a cam worknc

Funkcja łącząca program CAD DESIGNER z systemem CAM WORKNC zawiera coraz więcej ulepszeń, które automatyzują cały proces.

WIĘCEJ INFORMACJI

Strategia obróbkowa Wave w WORKNC.

Obróbka Wave worknc

Strategia Zgrubna Wave to zaawansowany sposób tworzenia ścieżki obróbczej w taki sposób, aby narzędzie utrzymywało stały kąt opasania podczas całej jej długości.

WIĘCEJ INFORMACJI

Obróbka wierszowaniem, moduł Auto5 w WORKNC.

Obróbka wierszowaniem w WORKNC

Moduł WorkNC Auto5 automatycznie generuje na podstawie kinematyki wybranej maszyny 5-osiowej bezkolizyjne 5-osiowe ścieżki narzędzi z istniejących strategii 3-osiowych. 

WIĘCEJ INFORMACJI