Obróbka wierszowaniem, moduł Auto5 w WORKNC.

Moduł WORKNC Auto5 automatycznie generuje na podstawie kinematyki wybranej maszyny 5-osiowej bezkolizyjne 5-osiowe ścieżki narzędzi z istniejących strategii 3-osiowych. 

Umożliwia stosowanie krótkich, sztywnych frezów i pozwala na wykończenie większej ilości powierzchni w jednym zamocowaniu.

W wideo pokazana są strategie obróbki wykańczającej, od planowania strategią Wykańczająca planarnie poprzez obróbkę wykańczającą w stałym Z. Strategie 3osiowe Wykańczająca ISO zostały za pomocą modułu Auto5 przeliczone w taki sposób aby przy wykorzystaniu osi obrotowych A i C obrobić wskazane powierzchnie bez kolizji narzędzia i oprawki z elementem obrabianym.

Zobacz więcej: