Obróbka CAM w nowym WORKNC 2023.1 poznaj funkcje i usprawnienia.

underline

Obróbka CAM w nowym WORKNC 2023.1 poznaj funkcje i usprawnienia. WORKNC 2023.1 pobierzesz odwiedzając Portal Klienta.

Obróbka CAM w nowym WORKNC 2023.1 poznaj funkcje i usprawnienia. WORKNC 2023.1 pobierzesz odwiedzając Portal Klienta. Zaktualizuj oprogramowanie i skorzystaj z nowych, znaczących funkcji, takich jak:

 • Wyślij do WORKNC | Synchronizacja DESIGNER i WORKNC i wysyłanie z VISI
 • Interfejs użytkownika | Nowa wstążka
 • Obróbka zgrubna | Dynamiczny maksymalny profil uchwytu
 • Obróbka zgrubna | Zwiększenie trwałości narzędzia
 • Obróbka konturowa | Dzielenie stromych i płytkich obszarów
 • Wykańczanie równoległe | Pionowe ściany i inne ulepszenia
 • Profilowanie krzywych | Zamknięcie luki
 • Obróbka wykańczająca 3-osiowa | Promień wygładzania 3D
 • Standard NCSIMUL | Pojedynczy interfejs do eksportu projektu CAM

Wyślij do WORKNC | Synchronizacja DESIGNER i WORKNC i wysyłanie z VISI

DESIGNER jest w stanie wczytać dowolny format CAD i szybko przygotować geometrię do obróbki.


Teraz Workzone można zsynchronizować z plikiem CAD (vdf). Po zatwierdzeniu zmiany w DESIGNER (np. nowej rewizji części lub dodaniu opcjonalnej geometrii) użytkownik otrzymuje automatyczne powiadomienie w WORKNC lub podczas otwierania strefy roboczej. WORKNC wykrywa istotne zmiany w pliku CAD i przelicza niezbędne elementy. „Wyślij z VISI” jest równoznaczne z poleceniem DESIGNERa „wyślij do WORKNC”, z tą różnicą że bez synchronizacji.

Interfejs użytkownika | Nowa wstążka

Interfejs użytkownika został zmodernizowany i ulepszony poprzez dodanie nowej wstążki do WORKNC. Nowe opcje zwiększają wydajność i produktywność. Dodatkowo skracają proces uczenia się dla nowych użytkowników, ponieważ działa jak wszystkie inne aplikacje Windows. Użytkownicy mają teraz bezpośredni dostęp do swoich ulubionych ścieżek narzędzi. Pasek narzędzi szybkiego dostępu umożliwia także dostęp do funkcji działających w tle.

Obróbka zgrubna | Dynamiczny maksymalny profil uchwytu

Maksymalny profil uchwytu to najszerszy i najbardziej złożony kształt uchwytu, który umożliwia obróbkę określonego obszaru przedmiotu obrabianego. Czasami programistom może być trudno przewidzieć prawidłowy zestaw narzędzi dla danej operacji. Dlatego poprawka skraca czas programowania i pozwola zaoszczędzić pieniądze na standaryzację uchwytów warsztatowych.


Korzyści podczas programowania obróbki CAM:

 • Szybkie i bezpieczne wyszukiwanie najlepszej oprawki odpowiadającej danej obróbce i zmniejszenie długości narzędzia,
 • Elastyczność w zakresie modyfikowania zespołu narzędzia, w celu uwzględnienia problemów występujących w warsztacie,
 • Zmniejszenie różnorodności kupowanych oprawek, konserwacji i zarządzania każdą maszyną CNC.

Oszczędność czasu na znalezieniu najlepszej kombinacji narzędzia/uchwytu to innowacja dostępna tylko w WORKNC.

Obróbka zgrubna | Zwiększenie trwałości narzędzia

Użytkownicy WORKNC domagali się rozważenia ścieżki narzędzia, która zwiększyłaby trwałość narzędzia i skróciła czas obróbki.

WORKNC 2023.1 zapewnia wprowadzenie promienia wygładzania w obrębie przesunięć kieszeni bez dodatkowego programowania. Ta nowa opcja jest automatycznie obliczana podczas generowania ścieżki narzędzia. Dodatek promienia ma znaczący pozytywny wpływ na trwałość płytek skrawających używanych przy dużych posuwach. W miarę możliwości utrzymuje stałą prędkość skrawania. Jest to realizowane dzięki nowej opcji materiału wprowadzającego z „rampą na profilu”.

Obróbka konturowa | Dzielenie stromych i płytkich obszarów

Opcje te pozwalają użytkownikowi podzielić ścieżkę narzędzia na przejścia w stromych lub płytkich obszarach, co pozwala na użycie różnych prędkości i posuwów w celu skrócenia czasu obróbki. Daje to programistom większą elastyczność w lepszym dostosowywaniu narzędzi i umożliwia wydajniejszą pracę narzędzi. Zapewnia lepszą trwałość narzędzi i wykończenie powierzchni bez zwiększania złożoności programowania. Rezultatem jest oszczędność pieniędzy, ale także i zmniejszenie zużycia narzędzi, zapewniając jednocześnie lepszą jakość wykończenia, gdy wymagana jest ponowna obróbka.

Wykańczanie równoległe | Pionowe ściany i inne ulepszenia

Wykańczanie równoległe (poziom Z) znacznie poprawiono zarządzanie powierzchniami pionowymi.

Niektóre przejścia na poziomie Z są niepotrzebne w niektórych sytuacjach, ponieważ nie usuwają żadnego materiału z powodu podciętych obszarów. W WORKNC 2023.1 dodano nową opcję włączania/wyłączania tych pływających przejść. Programowanie ścieżek narzędzi na poziomie Z jest teraz szybsze i łatwiejsze, ponieważ użytkownicy mogą uniknąć edycji i tworzenia dodatkowej ścieżki narzędzia lub powierzchni.

Profilowanie krzywych | Zamknięcie luki

Zgodnie z naszym celem, jakim jest uproszczenie WORKNC, konsolidujemy „Styczna do krzywej” i „Ponowna obróbka krzywej” i zastępujemy oba „Profilowaniem krzywej”. Wybór powierzchni jest teraz dostępny w taki sam sposób, jak w przypadku „Stycznej do krzywej”. Dostępna jest obsługa krzywych 3D, wcześniej ograniczona do krzywych 2D.

Lepsza kontrola wejścia i wyjścia dzięki bardziej wydajnym SZYBKIM ruchom pomiędzy przejściami, gdzie wcześniej były to ruchy WYCOFANIA. Ten nowoczesny algorytm przyspiesza czas obliczeń i zwiększa efektywność programowania.

Wykańczanie 3-osiowe | Promień wygładzania 3D

WORKNC 2023.1 dodaje nową opcję obróbki z dużą prędkością, aby „generować zaokrąglone przejścia” w celu uzyskania wyższej jakości wykończenia. Ta opcja jest dostępna w przypadku wykańczania 3D, zoptymalizowanego wykończenia na poziomie Z (tylko cykl spiralny), ponownej obróbki na poziomie Z (optymalizacja konturu) i ponownej obróbki konturu.

Opcja promienia wygładzania 3D prowadzi do mniejszej liczby przejść ręcznych i skutkuje znacznymi oszczędnościami czasu pracy i szybkości dostawy końcowej części.

Standard NCSIMUL | Pojedynczy interfejs do eksportu projektu CAM

NCSIMUL pomaga klientom WORKNC weryfikować ścieżki narzędzi NC. NCSIMUL daje pewność operatorowi maszyny CNC, sprawdzając programy, aby uniknąć kolizji i przyspieszyć czas cykli maszyny.